Herman Frantzen

4. november 2017

– Vi er jo bare mennesker

Jeg er født på ny, Jesus har tatt bolig ved troen i mitt hjerte, Guds kjærlighet er utøst ved Den Hellige Ånd, jeg har fått Kristi sinn, et nytt hjerte, er én ånd med Ham – jeg er en ny skapning i Kristus.
27. september 2017

Pinsekonferanse 2018

Med John Arnott og Surpresa Sithole, 18.-21. mai 2018.
13. september 2017

Hjerte for Abrahams Barn

Bønnekonferanse 23.-26. november 2017
22. desember 2015

Et kongelig presteoppdrag

Gud har gitt oss en ny identitet som sønner og døtre av Ham, og kaller oss sitt kongelige presteskap. I 1. Pet 2,9 leser vi: Men […]