Herman Frantzen

Vil du bo ved Bønnesenteret?

Nå har du mulighet til å kjøpe leilighet på Bønnesenterets nabotomt! Utbygger (Andreas Nilsen) ønsker å bygge totalt 18 leiligheter på tomta. Størrelsene på leilighetene vil […]

Et kongelig presteoppdrag

Gud har gitt oss en ny identitet som sønner og døtre av Ham, og kaller oss sitt kongelige presteskap. I 1. Pet 2,9 leser vi: Men […]
Etter en tids dialog med Innsamlingskontrollen (IK), har vi som organisasjon besluttet å gi IK de opplysningene de har etterspurt hos oss. I samarbeid med vårt regnskapskontor […]
Guds Farshjertekonferanse. Foto: Rebekka Teigen

«Jeg tenkte dere ville kalle meg Far…» (Jer. 3,19)

Guds Farshjertekonferanse på Bønnesenteret 8.-11.oktober En nydelig atmosfære av kjærlighet preget dagene under Farshjertekonferansen. Vi kunne merke Guds nærvær. Det kjentes som Far selv var til […]