Bønn og fasteuke 4.-9. januar 2021

Bønn og fasteuke 4.-9. januar 2021

Bønn og fasteuka avlyst pga covid19-restriksjoner

Bønn og fasteuka avlyst pga covid19-restriksjoner

OPP PÅ MURENE! BØNN OG FASTEUKE PÅ BØNNESENTERET

På grunn av nye restriksjoner fra Levanger Kommune ser vi oss dessverre nødt til å avlyse dette arrangementet.

Det blir samlinger hver dag kl. 09-12 og 18
og kjærlighetsmåltid lørdag kl 14.00
4.-9. januar 2021

Temaet for Bønn og Fasteuka er hentet fra Jesaja 62:6-7 og Habakkuk 2:1

Tankene mine omkring dette er at vi som bønnefolk inntar vår plass på muren omkring landet, både som et ledd i å forsvare landet, men like mye for å speide etter Hva Gud vil tale til oss.
Ordet for å vente i Habakkuk 2: 1 betyr foroverlent venting. Det er et aktiv søk etter Guds vei og plan.

Vi kommer til å be mye for Norge, men også søke Gud på det personlige plan. På kveldene har vi ekstra fokus på lovprisning.

På grunn av Corona situasjonen har vi bestemt at vi år må gjøre uken lokal, dvs. innenfor kommunen. Vi kan dessverre ikke ta imot tilreisende.

Guds rike velsignelse,
Leif J