Bønnens fantastiske mulighet

Bønnens fantastiske mulighet

Bønn

Etter som årene går blir jeg bare mer og mer fascinert av de mulighetene som finnes i bønn. Når Jesus poengterer bønnen så sterkt at han sier at «mitt hus skal kalles et bønnens hus blant alle folkeslag» (Mark 11) så viser det bare den tro Jesus har på de ressursene som ligger i ditt og mitt bønneliv. Historien er full av bekreftelser på dette. Enkle mennesker har bedt og Gud svarte deres bønn med kraft. Byer, steder, ja land har blitt forvandlet med enkle menneskers bønn.

Bønneveien er svaret for Norge

Vi har nå holdt på i 13 år med Bønnesenteret på Levanger. Da jeg opplevde kallet til å starte opp dette bønnestedet brukte Gud et avsnitt i Apg. 16 der det står om Lydia og kvinnene som samles nede ved elven for å be. Ser du i versene 6-9 i dette kapitlet ser du noe av kraften i denne bønnen. Paulus omdirigeres og stanses i sin iver for Asia før kallet kommer om å gi evangeliet videre til Europa og dra til Makedonia. Vi i denne delen av verden er direkte berørt av disse kvinnene som samlet seg og ba til Gud.

Bønnevarder tennes

Leif Johnny hadde for noen måneder siden en spesiell opplevelse av at det skulle tennes bønnevarder over hele landet. På Bønnesenteret har vi snakket mye om at kallet til bønn må spres videre ut over landet. Vi er et bønnesenter midt i Norge, men landet vårt trenger mange slike steder både i nord og sør der folket kan samles til enkel bønn for land og folk.

Det er nettopp troen på den enkle veien i bønn som holder oss oppe.

Praktiser den bibelske bønnemodellen

Når vi leser om bønn både i det gamle og det nye testamentet ser vi at takken og lovsangen var sentral i deres bønneliv. Salmene i GT er en dyrebar skatt for vårt bønneliv der vi kan be bønner og lovprise rett fra Guds eget ord. Ser vi i Salme 100 for eksempel sier salmen at vi skal gå inn gjennom portene med takkesang og inn i Hans forgårder med lovsang. Jeg tar dette til meg selv og bruker alltid å legge takken og lovprisningen fremst i mitt bønneliv. Salmens siste vers gir oss også en oppskrift på grunner for vår takkesang.

  1. Takk Ham, for Han er god. Tenk hvor mye du har å takke for når du ser på Guds godhet mot deg. Prøv å huske på og plukke fram Guds godhet mot deg, og du finner et hav av velsignelse å takke for. Salme 103,2 sier «Velsign Herren min sjel, og glem ikke alt det gode Han gjør».
  2. Takk ham for at «Evig er hans nåde og miskunn». Prøv å gå igjennom områder i ditt liv der du gjentatte ganger har fått nåde og miskunn fra Gud. Bruk det i din lovprisning og din takkesang til Ham når du ber.
  3. Takk Ham for at «Hans trofasthet varer fra slekt til slekt». Tenk igjennom hvor trofast Gud har vært mot deg og hvordan Han aldri svikter, men kommer deg i møte når du søker Ham.

Dette er bare tre slike grunnlag for din takkesang fra det gamle testamente. Går du videre til NT sier Paulus i Kol. 1,3 «Jeg takker alltid Gud når jeg ber» og dette utrykket finner du hele tiden i Paulus sitt bønneliv. I Ef. 5,20 går Paulus enda lengre og sier «Takk alltid vår Gud for alt i vår Herre Jesus Kristi navn». Dette betyr at du kan fylle ditt liv med takk og lovprisning under alle forhold. Du kan legge det inn som en start på all din bønn, og ha en bestemmelse i ditt liv at «så snart jeg ber skal jeg følge den bibelske modellen og takke Gud masse, og jeg skal gjøre det før jeg kommer med mine mange bønnebegjær». Dette vil forfriske ditt bønneliv, og du vil kjenne «Å så godt det er å be, bønn er så herlig!» Dette vil du erfare når du fyller bønnelivet ditt med takk og lovprisning. Salme 37,4 sier det så enkelt: «Ha din lyst og glede i Herren så gir han deg det ditt hjerte ønsker».

Bestem deg for å begynne på denne «takkereisen» i dag og ditt bønneliv vil løftes og berikes. Bønn er herlig og godt for oss alle. På Filippinene sier de «litt bønn – lite kraft, noe bønn – noe kraft, mye bønn – mye kraft». Så enkelt og sant kan det sies. Reis ditt bønnealter, få med deg noen venner og naboer og start med enkel takknemlig bønn, kanskje i ditt eget hjem. Det forvandler alt, og det vil velsigne vårt land og folk.

Dette innlegget stod på trykk i Vekkelsesrapport okt/nov 2015.

Håkon Fagervik