Bønneskolemoduler på bønnesenteret høsten 2020

Bønneskolemoduler på bønnesenteret høsten 2020


På grunn av Corona-restriksjoner blir det ingen konferanser på bønnesenteret i høst, men vi arbeider med å invitere dere til tre bønneskolemoduler på bønnesenteret.

Dette er en modell vi brukte for noen år siden og som mange har etterlyst.
Vi arbeider med å sette opp 3 separate uker med:

  • Fellesskap
  • Bønn
  • Forbønn
  • Undervisning
  • Lovprisning

Vi opplever et kall til å gå tettere med Gud, personlig, men også sammen som søsken. Vi kommer til å ha enkle måltider sammen innenfor godkjente coronaregler, og vi kommer til å bruke mye tid på å søke og tilbe GUD. Haakon Fagervik, Anita Thrana, Anders Skarpsno, Gunvald Eikeland, Filip Stokkeland og Leif J Johannesen m.fl vil være med å undervise. Temaer som kommer til å bli berørt er bl.a.:
Fellesskapet med Jesus, Gud som Far, Frihet fra fordømmelse og mindreverd, Gjenopprettelse, Lovprisningens livstil, forbønnens tjeneste, Bønnens hus, forbønn for syke, befrielse, forbønn for syke, kraften i velsignelse, bønnebyrder, Den Hellige Ånd som bønnepartner, bønnen og det profetiske, Hvile i Guds nærvær, bønn og åndskamp, bønn og faste med mer.

Hver modul kommer til å være selvstendige enheter. Det går an å bare være med på én av modulene, men det er selvsagt en fordel å få med seg alle da temaene som berøres kommer til å være forskjellige. Vi kommer til å ha hovedtema for ukene, men vi har av erfaring sett at det viktigste for oss er å være åpen for hva Den Hellige Ånd ønsker å formidle

Måltidene kommer til å være enkle uten varmmat. Vi legger ikke opp til fasteuker, men kanskje vi kan kalle det en slags enkelhetsfaste? Fokuset rundt måltidene kommer til å være fellesskapet.

Klikk her for påmelding til modul 2 (Checkin).

Temaet for modulene kommer til å være: NÆRMERE

Datoene er:
Nærmere del 1 10.-13. september m/Leif Hetland
Nærmere del 2 21.-25. oktober
Nærmere del 3 18.-22. november