Nordic Harvest Mission, salgs- og leveringsbetingelser

Nordic Harvest Mission er en norsk stiftelse, registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr: 979 804 806. Organisasjonen er momspliktig. Priser er inkludert mva for sluttkunder.

 

Partene

Selger er Nordic Harvest Mission, Gamle Kongeveg Nord 8, 7609 Levanger, resepsjon@nordicmission.org, tlf 74 09 50 51, Org nr 979 804 806

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Frakt

Ordrer faktureres med frakt sum på fra 59 kr pr pakke.

Vilkårene gjelder for alt salg, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom selger og kjøper.

Kunden må være over 18 år, eller ha samtykke fra en forestående, og er ansvarlig for betaling av de bestilte varer.

Alle persondata som oppgis ved kjøp anvendes kun av Nordic Harvest Mission og vil ikke videreformidles en tredje part.

 

Priser

Priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift, 25 %.

Man kan betale med kort gjennom betalingsløsningen Stripe i vår nettbutikk.
Nordic Harvest Mission reserverer seg mot feil som kan oppstå i beskrivelser og oppgitt pris for produkter på nettsiden / priskatalog.

 

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varene sendes.

 

Forsendelse

All levering av varer skjer via Posten. Kjøper er ansvarlig for å oppgi korrekt adresse for leveransen. Leveringstiden er normalt 1-4 virkedager. Alle varer sendes brev / pakkeform og kommer direkte i postkassen, forutsatt at de passer til postkassen – øvrig hentes på kundens lokale postkontor. Nordic Harvest Mission kan ikke ta ansvar for skader påført ved postgang, og det oppfordres i slike tilfeller å sende en skademelding til Posten. Nordic Harvest Mission erstatter ikke brev/pakker som forsvinner i postgang.

 

Varene

Nordic Harvest Mission gjør sitt beste for å beskrive produktene, både med tanke på kvalitet samt bruksområder. Nordic Harvest Mission kan imidlertid ikke garantere at det ikke vil kunne forekomme mindre avvik eller at bildene gir eksakt fremstilling. Produkter kan fremstå noe annerledes enn kundens oppfattelse på nettbutikken/brosjyrer. Dette skyldes hovedsakelig ulike skjerminnstillinger og gjelder for all netthandel.

Nordic Harvest Mission reserverer seg mot at ved teknisk feil vil det kunne skje at varer er utsolgt uten at det fremkommer i varebeholdningen.

 

100 % fornøyd garanti – pengene tilbake om du ikke er fornøyd. Husk kvittering!

Du skal være 100% fornøyd med produktene, derfor vil vi høre fra deg om du ikke er det. Ring oss på 74 09 50 51 eller e-post: resepsjon@nordicmission.org. Det er også lov å ombestemme seg, vi har derfor åpent kjøp i 14 dager forutsatt at varen er uåpnet og emballasjen ikke er ødelagt. Les mer om retur under.

 

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Reklamasjon/Angrerett

Ved skader som åpenbart skyldes svikt fra Nordic Harvest Mission sin side erstattes varen. Slik mangel eller skade må rapporteres til Nordic Harvest Mission via mail resepsjon@nordicmission.org, vi ønsker også bildedokumentasjon, senest fem (5) dager etter mottatt forsendelse. Varen erstattes med en ny tilsvarende vare. Dette vil skje innenfor 10 arbeidsdager etter rapport er mottatt.

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Returkostnader dekkes av forbruker. Varen returneres i samme tilstand som den ble mottatt, sammen med kopi av kvittering. Vi tar så kontakt med deg. Du har åpent kjøp i 14 dager. Varen må være uten skader og ubrukt, men du må gjerne ta den ut av emballasjen og teste den. Alle lapper må være på produktet for at returen skal gjelde. Du trenger ikke oppgi noen som helst grunn for returen, det er også lov å ombestemme seg og heve hele kjøpet.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt Reklamasjon/Angrerett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Returadresse: Nordic Harvest Mission, Gamle Kongeveg Nord 8, 7609 Levanger

Helse & Miljø AS er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes kjøpers behandling av varen eller andre forhold utenfor selgers kontroll og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

For eventuelle spørsmål, send oss en e-post til resepsjon@nordicmission.org