Om oss

prayer01

Bønn og lovprisning

Når vi ber og lovsynger Jesus stiger det som en duft fra våre liv som er en takk for Golgata. En frukt av lepper som priser Jesu […]

Misjon

Nordic Harvest Mission driver et utstrakt misjonsarbeid. Vårt hjerte brenner for misjon, og vi opplever at mange blir frelst, får forvandlede liv og at mange nye […]