Forkynner- og lederdager på bønnesenteret 28. feb-2. mars

Forkynner- og lederdager på bønnesenteret 28. feb-2. mars


Åp.3,20 Se jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

Jeg reiser jo rundt i alle mulige sammenhenger og kirker for å dele visjonen og sannheten om bønnens kraft. På mange av disse stedene har jeg blitt oppfordret til at vi på Bønnesenteret må arrangere en samling for ledere der vi kan inspirere til bønn i menigheter og kirker.

Derfor tenker vi å ha en slik konferanse i begynnelsen av Mars der vi får med oss mennesker som har stått i vekkelse på grunn av bønnesatsingen i menigheten. Carl-Gustaf og Monika Severin er noen av dem som har stått i et rikt bønne og vekkelses­arbeide i mange år, Randi Filtvedt Johansen er en annen som har inspirert mange til bønn. Pastor Sten Sørensen har stått i et rikt arbeide i mange menigheter og har betydd mye for Guds rike i Norge. Disse pluss staben på Bønnesenteret i Levanger og flere forkynnere blir med oss disse dagene.

Vi har lagt dagene midt i uka slik at det skal være mulig for pastorer, ledere og forkynnere og komme. Samtidig er disse dagene ikke bare for slike, men for alle som vil ta et bønneansvar i sin menighet.

Hallesby sier følgende i sin bok «Fra bønnens verden»: Bønn er at arbeide som ikke kan erstattes av noe annet arbeide i Guds menighet! Om vi tror det er sant kommer vi sammen og oppgløder hverandre til å ta tak i den «gode del» som er bønnedelen i menigheten.

Vi møtes tirsdag 28.febr. ettermiddag og blir sammen til over Torsdag kveld den 2.mars. Vi skal be mye sammen, inspirere hverandre, be mye for hverandre, spise gode måltider sammen og tro Gud for store ting i 2023.

Hjertelig velkommen til Nordisk Bønnesenter Levanger.

– Håkon Fagervik
 

Meld deg på i dag på Checkin.no.

 

Program

Tirsdag 28.februar
17:00 Velkomstkaffe
19:00 Kveldsmøte

Onsdag 1.mars
07:00 Morgenbønn
08:30 Frokost
10:00 Formiddagsmøte
12:30 Lunsj
14:00 Bønnevandring på Stiklestad
16:30 Middag
19:00 Kveldsmøte

Torsdag 2.mars
07:00 Morgenbønn
08:30 Frokost
10:00 Formiddagsmøte
12:30 Lunsj
14:00 Ettermiddagssamling: «Hvile i Guds nærvær»
16:30 Middag
19:00 Kveldsmøte

(Fredag 3.mars: Frokost før avreise kl 08:30)