Helgelandskonferansen 16.-18. august 2024

Helgelandskonferansen 16.-18. august 2024


Hjertelig velkommen til Helgelandskonferansen 2024!
Vi møtes i år i Tjongsfjorden i Rødøy kommune.

Nå blir det stor samling i Rødøy når Nordic Mision sammen med lokale venner arrangerer konferanse.
Leif Johnny Johannesen, Gunvald Eikeland, Håkon Fagervik med team fra Bønnesenteret deltar.

Bli med oss å løfte opp Hans navn over Helgeland!

PROGRAM

Fredag
19:00 Åpningsmøte

Lørdag
07:00 Morgenbønn
10:00 Møte
12:30 Friluftsfest
18:00 Bønn
19:00 Kveldsmøte

Søndag
07:00 Morgenbønn
10:00 Avslutningsmøte

Endringer kan forekomme.