Helgelandskonferansen 23.-25. august 2019

Helgelandskonferansen 23.-25. august 2019

Velkommen til konferanse i noe av Norges vakreste natur
— på Herøy sentralskoles aula, 23.-25. august 2019.

Talere: Leiv Holstad, Andreas Fjellvang, Haakon Fagervik, Leif J. Johannesen
Nordic Missions egne forkynnere.
Lovsang ved Anders Skarpsno.
Team fra Ukraina.
Kirkekonsert i Herøy kirke.