Informasjon angående Innsamlingskontrollen

Informasjon angående Innsamlingskontrollen

De siste ukene har det vært fokus i flere medier at Nordic Mission er satt på Innsamlingskontrollens OBS-liste. Vi i Nordic Mission opplever dette som overraskende, og ønsker å redegjøre og informere våre givere vedrørende dette.

Det oppleves selvsagt belastende for oss som organisasjon å bli satt på IKs OBS-liste, spesielt siden de har fått en så stor plass i mediebildet. Det er viktig for oss å påpeke at Innsamlingskontrollen ikke er en statlig kontrollinstans, men en privat drevet stiftelse. Det er frivillig og kostbart å registrere seg hos dem.

Vi reagerer meget sterkt på IKs kommunikasjonsform og fremgangsmåte. Da vi ble kontaktet av dem i slutten av juni i år, kom det nesten som sjokk på oss. De formidlet brev til oss som vi opplevde som «trusselbrev». Vi kommuniserte med dem både pr. mail og telefon, uten at vi fikk noe svar på hvorfor de «truet oss» med å sette oss på deres OBS-liste. Den eneste grunnen til at vi ville havne på den OBS-lista, som av Bistandsaktuelt blir kalt «verstinglista», er at vi ikke gir IK de opplysninger de spør om.

Regnskapene våre ligger tilgjengelig i Brønnøysund. Nå er riktignok regnskapet vårt for 2013 forsinket og foreligger først nå i disse dager. Dette skyldes to faktorer; sykdom og død hos ansvarshavende for vårt regnskap, og at det har vært et unntaksår på grunn av tyfonen på Filippinene.

Det foreligger altså ingen mistanke fra Innsamlingskontrollens side om eller påvist mislighold eller lignende som grunn for å bli satt på deres liste. Likevel nevnes vi sammen med «tvilsomme virksomheter» som ringer opp eldre mennesker for å utnytte deres gavmildhet. Vi ringer ingen for å be om penger.

Vi har drevet organisasjonen i 22 år, og har alltid hatt alle regnskap revidert av offentlig godkjente revisorfirma. Vi har i alle år bestrebet oss på å forvalte penger som er betrodd oss på en samvittighetsfull måte.Vi har lave lønninger, reiser på billigste måte, og bor billig, ofte hjemme hos folk eller i kirker. De menneskene som støtter vår organisasjon er kontakter som er bygget opp gjennom en årrekke med møteaksjoner og konferanser rundt om i landet og på senteret vårt. Mange har også selv vært med oss for å se på det arbeidet vi driver i våre misjonsland.

Det må også påpekes at vi ikke er noen typisk innsamlingsorganisasjon. Hovedparten av vårt arbeid drives i Norge. Vi driver bl.a bibelskole, forlag, bønnesenter, konferansesenter, motell og en rekke evangeliseringsaksjoner, konferanser og møteuker rundt om i landet. Typiske «bistandsmidler» vil derfor naturlig utgjøre en mindre del av organisasjonens omsetning. Dette har vi også påpekt overfor Innsamlingskontrollen.

Vi må jo selvsagt nå vurdere om belastningen med å stå på en slik liste blir så store at også vi «tvinges»  til å registrere oss. Vi ser også etter andre og rimeligere løsninger. Det kan for eksempel være å legge det som er aktuelt av regnskap og de tallene IK spør etter tilgjengelig for alle på våre nettsider. Ellers forstår vi at det arbeides med en lovendring i forholdt til kontroll av innsamlede midler. Regjeringen ønsker å fjerne nåværende lov, og ha et økt fokus på frivillighetsregisteret. Der har vi vært registrert i flere år uten regskapsreservasjon.