«Jeg tenkte dere ville kalle meg Far…» (Jer. 3,19)

«Jeg tenkte dere ville kalle meg Far…» (Jer. 3,19)

Guds Farshjertekonferanse. Foto: Rebekka Teigen

Guds Farshjertekonferanse på Bønnesenteret 8.-11.oktober

Guds Farshjertekonferanse. Foto: Rebekka Teigen

Olav og Unni Slåtten underviste om Guds Farskjærlighet.

En nydelig atmosfære av kjærlighet preget dagene under Farshjertekonferansen. Vi kunne merke Guds nærvær. Det kjentes som Far selv var til stede og hvisket til hjertene våre:  «Jeg elsker deg! Du er barnet mitt!» Mange ble dypt berørt disse dagene. Det var helt nydelig å se gløden i øynene på mennesker som var møtt av Gud!

Det er stort når mennesker får erfare Fars kjærlighet. Det å erfare at Far elsker oss setter i frihet! Det åpner også opp for at vi kan kjenne trygghet, tilhørighet og kjærlig omsorg hos Far, vår gode Pappa. Dette er grunnleggende behov som vi alle trenger å bli møtt på, uansett alder.

Unni og Olav Slåtten forkynte så fint om Gud som Far og det hjertet han har for oss. Unni og Olav har vært på Bønnesenteret mange ganger tidligere og holdt Guds Farshjerte A-skoler. Disse skolene har betydd mye for mange. Denne gangen var det konferanse og de åpnet Guds ord for oss, bl.a. med undervisning om hvordan Jesus levde i en kjærlighetsrelasjon til sin Far, og om hvor avhengig Jesus var av Far som sant menneske! Jesus er vårt forbilde, også når det gjelder å leve i Guds Farskjærlighet!

Vi er alle skapt ut av den kjærlighet som var i Guds hjerte fra evighet av! Når vi erfarer, og slik får dyp visshet om, at vi er Fars elskede sønn eller datter, vil hans kjærlighet forandre oss på innsida. Vi settes fri til å bli den vi ble skapt til å være!

Det er godt å dvele ved Fars kjærlighet. Personlig kjenner jeg på stor takknemlighet i etterkant av flotte konferansedager! Vi har en god Far som mer enn gjerne ønsker å gjøre oss mer rotfestet og grunnfestet i kjærlighet!

Kjersti Gjermstad