Kraften i evangeliet

av Håkon Fagervik

Etter en ny sommer sammen med Evangeliesenteret både på Sandvik i Nordland og på Østerbo lever det i meg så sterkt hvilken kraft evangeliet representerer. Paulus skriver i 1.Kor. 1 om kraften i evangeliet og korsets kraft som ikke må svekkes gjennom en forkynnelse som tar bort den enkle sannheten i det Jesus har gjort for oss på Golgata.

Mitt eget liv forvandlet ved kraften i Evangeliet

Da jeg møtte Jesus som 15 år gammel gutt på et møte i Frelsesarmeen Kristiansand, var det et kraftens møte med Jesus fullbrakte verk. Jeg hadde prøvd å bli en kristen ved mitt eget strev og gode gjerninger, men ingenting fungerte.  Så i løpet av noen minutter ved botsbenken gjorde Jesus alt det som måtte gjøres. Slik var min opplevelse av det å bli født på ny, ikke ulik mange av de som jeg har hørt vitne i sommer. Kraften i Jesus blod satte oss fri!

Mange av guttene og jentene i evangeliesentermiljøet har prøvd alt for å bli fri før de kom til Jesus. Men først da de møtte Ham til frelse ble de løst fra avhengighet og synd. Paulus sier i 1. Kor. 2,4 at han brakte Ånd og kraft som bevis med seg i forkynnelsen nettopp fordi at grunnlaget til evangeliets gjennombrudd i menneskers liv og i byene han kom til skulle være Guds kraft. Byggesteinene var Guds kraft, de skulle bygges på Guds kraft sier vers 5.

Nøkkelen til gjennombrudd

Vi ser det så klart i Apgj. 2 at svaret for vekkelse og gjennombrudd er Guds kraft. Når den Hellige Ånd kommer blir folket frelst, syke blir helbredet, og de som lider nød får hjelp. Siden har dette fulgt evangeliets framgang over alt der liv og vekkelse har brutt igjennom.

Slik er det fortsatt – der Guds rike går sterkt fram er  kraften i evangeliet det som er nøkkelen. Kombinasjonen av Guds kraft og kjærlighet til folket er så viktig også for vårt land nå slik at folket får se Jesus gjennom vitnesbyrdene om kraftige møter med Gud.

De mange vitner er beviset

På Østerbo i sommer vitnet mange om det nye livet de har fått. Også i møtet med politikerne var det vitnesbyrd som virkelig grep de som lyttet til.

En av de første som kom inn til senteret etter at Ludvik hadde startet vitnet så sterkt om kjærligheten som hadde møtt ham da ham som rusavhengig kom inn. «Guds kjærlighet slo imot meg. Jeg var så svak som person at jeg måtte bli møtt av Guds kjærlighet igjen og igjen til jeg sto på føttene selv», fortalte ham.

Noe av hemmeligheten med Ludvig Karlsen var nettopp den kjærligheten som gav guttene og jentene nye sjanser. Ut ifra den kjærlighet de møtte fikk de møte Jesu kraft til å sette dem fri.

Jeg er så begeistret for evangeliet som er Guds kraft til frelse for alle de som tror. Fryd deg over det du også, og la oss dette arbeidsåret som nå ligger foran søke Den Hellige Ånds kraft over våre liv i enda sterkere grad gjennom bønn, faste og innvielse. Han er den som ikler oss sin kraft til styrke og brukbarhet for ham.