Misjon

Nordic Harvest Mission driver et stort misjonsarbeid. Vårt hjerte brenner for misjon, og vi opplever at mange blir frelst og mange nye menigheter startes gjennom det arbeidet vi i Nordic Mission driver.

Vi har sett et stort gjennombrudd blant Warai-Warai folket på Filippinene. Evangeliet slår inn med all sin kraft og mennesker møter Jesus på en sterk og livsforvandlende måte! Mye ungdom blir frelst og hele familier får sine liv forvandlet. I Ukraina skjer det samme der landsbyer og byer forandres av evangeliet. Nøden i Zambia er enorm derfor satser vi nå enda mere der for at mange skal få hjelp gjennom Nordic Mission.

 

Les mer om våre misjonsland:

FilippineneUkrainaZambiaLatviaIsraelFamiliehjelpen

Filippinene

Helt siden 1998, da Håkon Fagervik besøkte Østre Samar for første gang, har vi drevet arbeid blant Warai Warai (ingenting ingenting) folket på Filippinene.Vi har et hjerte for de aller fattigste. Her har vi virkelig fått se evangeliets forvandlende kraft

Arbeidet vokser! Vi driver nå barnehjem med 20 barn, og hjemmebasert hjelp til enda flere. Det er fantastisk å se hvordan disse barna som kom fra elendige forhold har utviklet seg til sterke livskraftige ungdommer med en levende tro på Jesus! Flere hundre mennesker er nå med i de 6 menighetene vi har i området. Vi driver også et utstrakt arbeid blant studenter i byen Salcedo.

I tillegg til arbeidet ”vårt” støtter vi også det omfattende arbeidet den store menigheten Happy Church driver i byen Ozamiz på Mindenao. De driver flere barnehjem, eldresenter og døveskole, og har et sterkt engasjement for de fattige. Vi er også en hovedstøttepartner for arbeidet som den lokale organisasjonen Jireh Mission driver utenfor byen Davao m blant annet barnehjem.

Ukraina

Ukraina
Første gang jeg besøkte Ukraina var i 1991. Siden den gang har vi sett arbeidet vokse på mange områder i flere deler av Ukraina. Hovedarbeidet vårt er konsentrert i byen Zhmerinka og landsbyer rundt denne byen i Vinitza region, sentralt i Ukraina. Ukraina er et land med enorme behov. Derfor driver vi arbeide på mange områder, fra menighetsplanting, bønnesenter, barnehjem, rehabilitering, eldresenter og jordbruk til selvhjelp. Evangeliet passer som hånd i hanske i dette fattige landet.
Teltmøter
Vi har i årenes løp drevet mye med evangelisering gjennom teltmøter i Ukraina. Vi har pr. I dag 2 telt som vi har fått i gave fra Norge. Mange har blitt frelst oppgjennom årene i teltene og er i dag aktive i menighetene rundt omkring der vi har vært.
Bønnesenter
I 1999 fikk vi kjøpe et gammelt sykehus som ligger i vakre omgivelser og her har vi startet et bønnesenter som er til stor velsignelse for mange. Senteret har blitt et kraftsenter som mange kristne fra forskjellige menigheter i landet. Det er nå renovert til et vakkert bygg der atmosfæren er preget av bønn og lovsang.
Eldresenter
Mange eldre i Ukraina har det ikke godt. Hver vinter er det mange som rett og slett fryser i hjel. Vi har startet opp et eldresenter for disse og bygger nå videre for å ha plass til mange eldre framover.
Rehabilitering
Rusmisbruket ligger som en klam hånd over hele Ukraina. Familiene lider, kvinner mishandles, barn vokser opp med vold og utrygghet og landet utarmes under alkoholen og andre rusmidlers forbannelse. Derfor er noe med det viktigste arbeidet etter bønn og evangelisering å hjelpe de nyfrelste til ett nytt og gjenopprettet liv. Dette har en fantastisk effekt på hele storfamilien der ofte alle sammen møter Gud gjennom at pappa eller mamma blir frelst og løst fra rusen. Nordic Mission har to rehabiliteringssenter i Ukraina. Resultatene av dette arbeidet er fantastisk.

Zambia

Ca 10 mil nord for hovedstaden Lusaka ligger Chisamba. Her samarbeider vi med en organisasjon som heter Redemtion Harvest Churches. Det drives nå førskole for ca 60 barn. Vi har åpnet bønnesenter som er i flittig bruk. Menigheten teller ca 80 voksne medlemmer. Vi er i gang med vannprosjekt for området, og også et jordbruksprosjekt som innbefatter bl.a oppdyrking av mark, griseavl, og på sikt utvikling av oppdrettsanlegg for fisk. Det står klart et bygg som snart skal huse noen av de 1200 foreldreløse barna i området. HIV og Malaria har krevd sine offer.

Det står også klart et bygg som skal brukes til yrkesopplæring. I første omgang, skredderopplæring for jenter og snekkerutdanning for gutter.

Det legges opp til voksenopplæring i førskolens lokaler og med førskolens lærer. Analfabetismen er stor. Målet er også å få etablert en liten helsestasjon.

Området har heller ikke strøm. Her arbeider vi med å installere alternative løsninger som f.eks solcellepanel.

47%

av Zambias befolkning er underernært. <i>Kilde: WFP</i>

Latvia

Latvia er et land som vi i Nordic Mission startet arbeid i ganske nylig. Våren 2012 startet vi familiehjelpen i hovedstaden Riga, der vi hjelper fattige familier hver måned med innkjøp av mat og klær. Vi samarbeider med menigheten Sannhetens Ord i Riga, og ut i fra deres sosialarbeid så kjøper de inn hver måned mat/klær utstyr og gir til familiene.

Vi i Nordic Mission besøker regelmessig arbeidet, og når vi kommer besøker vi disse flotte familiene. Da er vi med på møter i menigheten, besøker familiene, oppsøker familier som har det vanskelig, vi ber til Gud for dem, og hjelper dem så langt vi kan.

Ønsker du å være med å støtte eller bli "fadder" for en familie? Ta gjerne kontakt med oss, og bli med å hjelp de fattigste av de fattige i Øst Europa idag.

Israel

Vi støtter arbeidet i to byer under paraplyen "Voice of Judah" som er nettverket til pastor Israel Pochtar.

Gjennom dette arbeidet støtter vi to pastorer i to ulike byer.

Den ene pastoren, A.R., er pastor for en forsamling i byen Ramle, og de arbeider i byen Lida, som het Lod i bibelsk tid. Den andre pastoren, E.M., er pastor for en forsamling i byen Kiryat Gat, som het Geth i bibelsk tid. Det er den byen Goliat kom fra.