9. februar 2018

I bønnens hus er det mange rom

I Matteus kapittel 21 kaller Jesus tempelet for bønnens hus. Som det i tempelet fantes en mengde rom til forskjellige deler av gudstjenestelivet, er det også […]
7. november 2017

Gud er høstens Herre

Da jeg kom fra sommerferie tilbake til Bønnesenteret i juli la jeg merke til at bonden som eier jordene ved bønnesenteret hadde plantet korn. Langs hele […]
4. november 2017

– Vi er jo bare mennesker

Jeg er født på ny, Jesus har tatt bolig ved troen i mitt hjerte, Guds kjærlighet er utøst ved Den Hellige Ånd, jeg har fått Kristi sinn, et nytt hjerte, er én ånd med Ham – jeg er en ny skapning i Kristus.
2. november 2017

«I begynnelsen skapte Gud…»

Ofte synger vi lovsanger om at Gud er god. Det er i hans natur å være god og å ta vare på oss. Han har vært […]

Vekkelsesrapport utkommer 6 ganger i året og bringer seiersrapporter fra vekkelseslivet rundt om i verden. Dette er den viktigste informasjonskanalen for Nordic Missons arbeid.

Tidligere utgaver

Få Vekkelsesrapport gratis hjem!

Her kan du registrere deg for å få bladet tilsendt gratis i posten 6 ganger i året. Du kan også oppdatere din adresse her dersom du har flyttet.